Private kwaliteitsborging

Halverwege 2016 besloot het bestuur van het SECB de functie van het Predicaat te verbreden tot een middel voor private kwaliteitsborging. Aanleiding was een onderzoek van het Netwerk Conceptueel Bouwen waaruit bleek dat gemeentelijke vergunning het belangrijkste procedurele knelpunt was. Eind 2014 was hierover een workshop van het NCB en BZK. Het debat ging over de vraag of een vorm van kwaliteitsborging per concept die vergunning (deels) overbodig kon maken. Het Predicaat Excellent Concept zou daarvoor een goed middel kunnen zijn. Inmiddels treedt (waarschijnlijk) de wet Private Kwaliteitsborging in 2017 in werking. Die zal dat mogelijk maken. Het Predicaat Excellent Concept wordt een instrument voor kwaliteitsborging bij concepten. Het komt dan in de plaats van de technische toets in de omgevingsvergunning (bouwbesluit hst 1 t/m 6).

 

In de afgelopen periode heeft het SECB hierop voorbereid. De predicatierichtlijn van het SECB is aangepast op de nieuwe regels. In 2016 wordt er proefgedraaid bij de huidige predicaathouders in overleg met het IBK. Naar aanleiding hiervan verwachten we een toelating. Concepten met het nieuwe predicaat kunnen vervolgens sneller, vermoedelijk ook tegen lagere kosten (naar schatting 35%) en met minder rompslomp hun omgevingsvergunning verwachten.