Het verwerven van het predicaat

Voordat u inschrijft voor het predicatietraject, wilt u weten of u kans maakt; Of u en uw concept aan de eisen van het predicaat voldoet. Daarvoor is er de Innovatiecoach. Met deze vragenlijst zet u zichzelf voor de spiegel. Scoort u tegen de 80% dan maakt u een goede kans. Nadat u het inschrijfformulier hebt ingevuld komt het proces van auditeren en prediceren snel op gang. Bij positief verloop kan na ca. drie maanden het predicaat worden uitgereikt.

Hoe werkt de beoordeling?

Wie in aanmerking wil komen voor het Predicaat Excellent Concept wordt door de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen getoetst middels de predicatierichtlijn Excellent Concept met code PRL-EXC-CON-02. Bij een positieve beoordeling verklaart De Stichting dat de belofte die een aanbieder doet met haar concept betrouwbaar is en leidt tot huisvestingsoplossingen die bij toezegging passen. Periodiek vindt een update van de beoordeling plaats.

Download
Predicatierichtlijn PRL-EXC-CON-02
predicatierichtlijn180216.pdf
Adobe Acrobat document 26.7 MB

Private Kwaliteitsborging

Vanaf 2016 is de predicatierichtlijn en audits uitgebreid met private kwaliteitsborging. Kern hierbij is dat conceptaanbieders zelf hun kwaliteitsborging organiseren. Private partijen dragen daarmee zorg dat zij aantoonbaar voldoen aan het bouwbesluit. Dit aangescherpte predicaat zal eraan bijdragen dat in de nabije toekomst, predicaathouders, nagenoeg automatisch een bouwvergunning krijgen. Met sneller werken en lagere kosten als gevolg. Klik hier voor meer informatie.

Labels

Voor het leveren van bijzondere prestaties kunnen concepten een label krijgen als aanvulling op het Predicaat Excellent Concept. Het eerste label is voor woningen met Nul-op-de-meter. Klik hier voor meer informatie.