Stichting Excellent Conceptueel Bouwen

De Stichting Excellent Conceptueel Bouwen bestaat nu ruim een jaar en de predicaten voor de eerste 10 concepten zijn uitgereikt. We willen met het predicaat bereiken dat het niveau van conceptueel huisvesten voortdurend toeneemt. Klanten van conceptaanbieders en de samenleving verwachten dat er steeds efficiënter en betrouwbaarder ingespeeld wordt op hun behoefte en concepten helpen daarbij enorm. Daarom: 
  • Helpen we opdrachtgevers (vragers) het kaf van het koren te scheiden. Het Predicaat Excellent Concept biedt hen meer zekerheid over de prestaties uit de concepten. 
  • Helpen  we aanbieders om, met het Predicaat Excellent Concept, hun voorhoedepositie aan de markt te tonen. Met benchmarks helpen we hen om hun concepten voortdurend te verbeteren en;
  • Met een nieuw bestuur werken we aan de uitbouw van de stichting.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Johan Dunnewijk, Voorzitter

Johan is oud directeur-bestuurder van WonenBreburg en is al jaren actief in de volkshuisvesting. Voor hem staat betaalbaarheid op 1. Hij ziet in conceptueel bouwen een goede oplossing voor mensen met een beperkte portemonnee. Het SECB ziet hij als een club die het conceptueel bouwen in Nederland probeert te promoten. Niet vanuit de ivoren toren of de studeerkamer, maar praktisch en in de alledaagse praktijk. En wel in de vorm van een permanente dialoog tussen een (gelukkig) groeiende groep opdrachtgevers en –nemers.

 

René Wiersema, Penningmeester

René is directeur-bestuurder bij Poort6. Conceptueel bouwen ziet hij als een van de belangrijkste werkwijzen voor woningcorporaties om de volkshuisvesting op lange termijn betaalbaar te houden. “Omdat elke aannemer om de hoek met een “ladeplan” claimt conceptueel te bouwen, is het voor opdrachtgevers belangrijk het kaf van het koren te kunnen scheiden. Het predicaat zoals het SECB dat verleent zie ik daarom als een goed instrument. Om die reden zet ik mij in voor deze stichting!”: aldus René.

 

Pieter Huijbregts, Secretaris

Pieter is directeur van Pieter Huijbregts-Innovatie en secretaris en initiatiefnemer van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Pieter is een man die praktijk en wetenschap combineert. Door zijn jarenlange passie voor conceptueel bouwen kan hij als één van de hedendaagse grondleggers worden gezien van dit thema. Hij ziet dat wonen steeds onbetaalbaarder dreigt te worden voor veel mensen in de samenleving omdat de bouw achter blijft bij andere sectoren. Volgens Pieter stijgt door conceptueel bouwen de productiviteit van de sector. Hierdoor verbetert de betaalbaarheid. Hij ziet het Predicaat Excellent Concept als prima middel om het niveau van conceptueel huisvesten te verhogen en het verschil tussen de koplopers en de rest van de markt zichtbaar te maken.

 

Secretariaat

Het secretariaat zorgt voor de dagelijkse organisatie van de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen en wordt uitgevoerd door Pieter Huijbregts - INNOVATIE.

Auditor

De audits voor het Predicaat Excellent Concept worden onafhankelijk afgenomen door Studio WeBuild.