Interactie rendeert

Conceptueel werken is een renderende aanpak. Het zorgt voor interactie en een passend antwoord op de gewenste behoefte van de klant. Dit vraagt om uitleg.
 
In het vak van conceptueel bouwen wordt gesproken over de ontmoeting tussen vraag en aanbod. Deze ontmoeting blijkt in de praktijk niet vanzelfsprekend te zijn. Opdrachtgevers en opdrachtnemers treffen elkaar, waarbij de interactie vaak oppervlakkig of niet op elkaar is afgestemd.

LEES VERDER >>>

Reactie schrijven

Commentaren: 0