Een aanbestedingsreglement voor conceptueel werken?

Inmiddels worden er jaarlijks duizenden goede en betaalbaar woningen conceptueel gebouwd of gerenoveerd. Niettemin neemt de behoefte met de dag. Het ligt voor de hand die opgave conceptueel in te vullen mede omdat daar minder menskracht voor nodig is. Alleen het inkooptraject verloopt nog moeizaam omdat iedereen het wiel uitvindt. In enkele blogs deed ik al voorstellen om wat orde brengen. Nu de vraag: kan een aanbestedingsreglement voor CB ons helpen?

 

De richting

 

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) wellicht als basis dienen. Dat kent een aantal procedures met bruikbare elementen: de concurrentiegerichte dialoog, de meervoudig onderhandse procedure, de procedure van het innovatiepartnerschap en de procedure voor raamovereenkomsten met een enkele of meerdere ondernemers. Met name de ruimte voor een interactieve communicatie is bruikbaar. De processtappen vragen wel om wat aanpassing. In de ARW zijn dat varianten die aansluiten op het traditionele proces met SO, DO, Bestek, ….. Beter lijkt het als een gewoon inkoopproces in te delen. Aan het vormgeven van dat transactieproces kan het reglement de volgende eisen stellen: 

 •   Uit de geboden oplossingen de meest waardevolle kiezen.
 • De kans zo groot mogelijk maken dat de meest waardevolle oplossingen aangeboden worden.
 • Steun krijgen van alle belanghebbenden voor gekozen oplossing.
 • De oplossing inpassen in het leven van de gebruikers.

 

In mijn vorige blogs deed ik suggesties voor het invullen van die eisen. Aan het eind zet ik ze op een rij.

 

Alleen een reglement als dat ook echt gebruikt wordt.

 

Een reglement hoeft niet wettelijk voorgeschreven te worden. Het gaat werken als het breed gedragen. Dat draagvlak kan ontstaan als een ervaren groep vragers en aanbieders de eisen voor een goed proces nog eens tegen het licht houden en dan het voortouw nemen. Zij kunnen een eerste versie opstellen en door die te gebruiken laten zien wat de resultaten zijn. Het Netwerk Conceptueel Bouwen kan daarin ondersteunen.

 

Ook hebben we enkele mentale barrières te nemen. Als eerste het wij/zij-denken. Daarin proberen we de risico’s in het inkooptraject eenzijdig aan de andere kant te leggen. De ander is geen vijand die ons probeert in te pakken maar een partij met wie we willen samenwerken om tot goede en betaalbare woningen te komen. Nog belangrijker is het ‘not invented here’ syndroom; de onwil om kennis te gebruiken die door anderen is ontwikkeld. Jaloezie of angst door verlies van werk of invloed verhinderen de omslag naar ‘proudly found elsewhere’. Het vraagt leiderschap om deze cultuurbarrières te slechten.

 

 

 

PS. Vragers komen nog wel eens met de opmerking ‘waarom zou ik conceptueel werken, het stellen van een open vraag is toch voldoende?’. Mijn inziens is dat een misverstand en duidt het op onvoldoende inzicht in wat CB is en waardoor haar meerwaarde ontstaat. In een vervolg zal ik graag mijn kennis en ervaring daarover delen.

 

Uitgangspunten bij vormgeven transactieproces:

 

Kies uit de geboden oplossingen de meest waardevolle door:

 

 • het inkooptraject als een klantreis te structureren. Neem bewoners en andere   belanghebbenden van initiatief tot aan evaluatie mee in het proces.
 • de aanbieding met het hoogste waardenquotiënt te kiezen.\

Maak de kans op de meest waardevolle oplossing zo groot mogelijk door te werken met een waardeprofiel. Daarmee kun je:

 • aanbieders laten zien waar extra prestaties hun kansen vergroten;
 • hun voorstellen op meerwaarde vergelijken.

 

Het waardeprofiel geeft het belang van de verschillende soorten prestaties weer.

 • Verwerf steun van alle belanghebbenden voor gekozen oplossing door het project niet alleen als een bouwopgave te zien maar ook als een middel tot wijkopbouw.

 

 • Pas de oplossing in in het leven van de gebruikers. Maak hun ontwikkeling deel van het transactieproces.

 

 • Denk over de grenzen van het project, handel vanuit waarde voor de gebruikers, stop met wij/zij denken en ga van ‘not invented here’ naar ‘proudly found elsewhere’

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0