Inkooptraject Conceptueel Bouwen: Stop de chaos in het werken met concepten

Wie wat wil kopen gaat naar een winkel, een showroom of kiest op internet. Maar in de bouw doen we dat anders. Voor jou wordt een unieke oplossing bedacht. Het bestek omschrijft wat er geleverd wordt en je kiest de laagste prijs. Unieke oplossingen zijn duur en je krijgt makkelijk ruzie over wat er geleverd wordt. Daarom wil je iets anders. Iets wat de voordelen van schaal heeft. Je wilt kunnen kiezen. Dat kan met een concept. Die oplossingen kunnen op jouw situatie worden toegesneden. Dat lijkt dus veel meer op gewoon kopen. Maar nu nog verloopt het kopen met concepten veel complexer omdat iedereen weer het wiel uitvindt. Opdrachtgevers vrezen zonder bestek grip te verliezen. Bouwers vinden dat hun expertise te weinig ruimte krijgt. Ze ervaren selecties als een Russisch roulette omdat niet duidelijk is waarop geselecteerd wordt. En met projectmanagementbureaus erbij wordt het niet beter. Er heerst chaos. De frustratie is groot en veel geld gaat verloren. Dat kan toch beter?

Zelf oplossingen bedenken of inkopen?

Het traditionele proces loopt van schetsontwerp naar definitief ontwerp en zo verder. De vrager zoekt een architect en andere adviseurs. Samen bedenken ze de oplossing. Men selecteert een aannemer. Die bouwt een heel net van relaties met tientallen onderaannemers en leveranciers. Per project worden al die relaties opgebouwd. Soms worden wel honderden contracten gesloten. Met iedereen wordt onderhandeld, ieders inbreng afgestemd en erop toegezien. Een wirwar met forse faalkosten is et gevolg. En dat allemaal om een oplossing te vinden die op de situatie is toegesneden. De vraag is dus: hoe kom je, bij herhaalbare oplossingen en binnen je budget, tot een oplossing die specifiek bij jou past? Net als in de traditionele aanpak, hoort daar een interactie tussen jou en een of meer aanbieders bij, alleen de stappen zijn anders. Meer die van een normaal inkoopproces. Als je nadenkt over een nieuwe woning of renovatie kijk je rond om te zien wat er allemaal mogelijk is. Hier noemen we dat de contactfase. Door de markt te onderzoeken krijg je helder wat je vraag mag en kan zijn. Vervolgens vraag je voorstellen aan een of enkele aanbieders. Daaruit kies je de beste. We noemen dat de contractfase. Daarna wordt de woning geleverd en laat de aanbieder zien dat die voldoet aan jouw eisen. Dat is de controlefase. Simpel toch?

Alleen, ben je een professionele vrager (bijvoorbeeld een corporatie of projectontwikkelaar) dan kies je niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen; je bestuur, de bewoners, de gemeente. Zij moeten het met jou eens zijn en jij moet jouw keuzes kunnen verantwoorden. Dat geeft wat extra vragen:

  • Hoe kun je bepalen welke oplossingen de beste is?
  • Hoe maak je de kans op het vinden van die oplossing zo groot mogelijk?
  • Hoe betrek je alle belanghebbenden in het proces?
In een aantal blogs zoeken we antwoorden op die vragen.

 Uitgangspunten bij vormgeven transactieproces:

  • Uit de geboden oplossingen de meest waardevolle kiezen.
  • De kans zo groot mogelijk maken dat de meest waardevolle oplossingen aangeboden worden.
  • Steun krijgen van alle belanghebbenden voor gekozen oplossing.
  • De oplossing inpassen in het leven van de gebruikers.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0