Kopgroep vergroot voorsprong

De aanbieders met de beste concepten zijn verenigd binnen de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen. Dit jaar zijn ze opnieuw de maat genomen en hebben ze het Predicaat Excellent Concept ontvangen. In een uitvoerige driedaagse audit is op zowel

organisatie-, concept- als projectniveau de kwaliteit van het concept getoetst. Op al deze niveaus wordt gekeken hoe invulling wordt gegeven aan de marketing & sales, het oplossingssysteem, de ketensamenwerking, de kwaliteitsborging en de labelprestaties. Bij een totaalscore van minimaal 80% ontvangt een aanbieder het Predicaat. Bij het Predicaat ontvangt men een uitgebreid auditrapport met verbeterpunten per onderdeel zodat men de voorhoedepositie kan behouden.

Jaarlijks wordt er op basis van de auditrapporten een benchmark gemaakt. Dit geeft inzicht in

de kwaliteit van de concepten en waar nog verbetering mogelijk is. Het beste scoren de concepten op het oplossingssysteem (84%) en de labelprestaties (82%) om NOM-woningen te realiseren. Ketensamenwerking (73%) en kwaliteitsborging (74%) biedt het grootste verbeterpotentieel. Op conceptniveau (83%) zijn de oplossingen het beste ontwikkeld. Op organisatieniveau (76%) kunnen nog de meeste verbeteringen worden gemaakt. De predicaathouders werken gezamenlijk aan deze verbeterpunten om de voorsprong die ze op andere conceptaanbieders hebben nog verder te vergroten.

Klik hier voor meer informatie over de predicaathouders.

 

Download
Benchmark 2016
Bekijk hier de benchmark 2016
Benchmark 2016 openbaar.pdf
Adobe Acrobat document 778.6 KB

Over het Predicaat Excellent Concept

Het predicaat verschaft de markt duidelijkheid over de betrouwbaarheid van concepten. Het geeft opdrachtgevers zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze weten zo vooraf dat de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen geen loze verkooppraatjes verkopen maar hun beloften nakomen. Het predicaat helpt dus vragers kaf van koren te scheiden en maakt de markt zo meer

transparant. Tegelijkertijd helpt het predicaat aanbieders van concepten zich in de markt te onderscheiden als een van de beste concepten. En omdat ze onderling voortduren benchmarken, kunnen ze hun concept verbeteren. De stichting toetst ieder concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor excellente concepten. Om de twee jaar worden

de maatstaven daarvan verhoogd. Zo willen we bereiken dat het niveau van

conceptueel huisvesten voortdurend toeneemt.

Bovenop het Predicaat kunnen aanbieders het Nul-op-de-meter label krijgen. Met dit label

heeft men de maximale zekerheid dat het concept tenminste de nul-op-de-meter prestaties

levert conform de eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt aan woningen voor de EPV.

Over het SECB

De Stichting Excellent Conceptueel Bouwen bestaat nu twee jaar. Voor 9 concepten is het predicaat uitgereikt. Opdrachtgevers vragen nu nog vaak om specifieke certificaten: cradle to cradle, passiefhuis, ketenintegratie, slim bouwen. Het is hun echter niet zozeer te doen om het ‘diploma’ maar om de prestaties erachter. Omdat het

Predicaat Excellent Concept juist over die achterliggende prestaties zekerheid verschaft, kan het veel andere predicaten vervangen. Naast de mogelijkheid van het NOM-label worden er met predicaat ook pilots gedraaid als middel voor private kwaliteitsborging. Dat scheelt rompslomp en kosten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0