Schutte Bouw en Ontwikkeling en Van Wanrooij ontvangen de eerste Nul-op-de-meter labels

Schutte Bouw en Ontwikkeling en Van Wanrooij hebben op dinsdag 22 maart 2016 tijdens Building Holland de eerste Labels Nul-op-de-meter ontvangen uit handen van Johan Dunnewijk, voorzitter van de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen. Voor het concept Woon4D van Schutte is de bijhorende verklaring excellent uitgereikt aan Robin Everaars van Schutte voor het Nul op de meter-project De Pauw te Drachten voor Accolade. Sjraar Canjels, directeur-bestuurder van Stichting PeelrandWonen kreeg de verklaring voor het NOM-project De Donk in Boekel dat met het Optio-concept van Van Wanrooij werd gerealiseerd. Later dit jaar volgen naar verwachting nog andere predicaathouders.

Het NOM-label

Sinds kort is het mogelijk om een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen voor Nul-op-de-meter woningen. Opdrachtgevers en bewoners willen dan wel de zekerheid dat deze woningen ook werkelijk energienotaloos zijn. Ook het ministerie wil die zekerheid en wil daarom dat aanbieders vooraf getoetst worden. De meeste leveranciers van deze woningen zijn conceptaanbieders. Zij kunnen deze woningen goed en snel leveren, met weinig risico’s en betaalbaar. De beste van hen hebben het Predicaat Excellent Concept. Ze worden jaarlijks

getoetst of ze de beloften van hun concept waar maken. Zowel het bedrijf, het concept als de projecten worden beoordeeld. Wie zo’n predicaat heeft kan nu ook een Nul-op-de-meter label krijgen: de maximale zekerheid dat het concept tenminste de nul-op-de-meter prestaties levert. Conform de eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt aan woningen voor de EPV.

Over het Predicaat Excellent Concept

Alleen concepten met het predicaat Excellent kunnen het NOM-label krijgen. Het

predicaat verschaft de markt duidelijkheid over de betrouwbaarheid van concepten. Het geeft opdrachtgevers zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze weten zo vooraf dat de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen geen loze verkooppraatjes verkopen maar hun beloften nakomen. Het predicaat helpt dus vragers kaf van koren te scheiden en maakt de markt zo meer transparant.

Tegelijkertijd helpt het predicaat aanbieders van concepten zich in de markt te onderscheiden.

En omdat ze onderling voortduren benchmarken, kunnen ze voortdurend hun concept verbeteren. De stichting toetst ieder concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor Excellente concepten. Om de twee jaar worden de maatstaven daarvan verhoogd. Zo willen we bereiken dat het niveau van conceptueel huisvesten voortdurend toeneemt.

Over het SECB

De Stichting Excellent Conceptueel Bouwen bestaat nu twee jaar. Voor de 10 concepten is het predicaat uitgereikt. Opdrachtgevers vragen nu nog vaak om specifieke certificaten: cradle to cradle, passiefhuis, ketenintegratie, slim bouwen. Het is hun echter niet zozeer te doen om het ‘diploma’ maar om de prestaties erachter. Omdat het Predicaat Excellent Concept juist over die achterliggende prestaties zekerheid verschaft, kan het veel andere predicaten vervangen. Naast de mogelijkheid van het NOM-label worden er met predicaat ook pilots gedraaid als middel voor private kwaliteitsborging. Dat scheelt rompslomp en kosten.

Over Schutte bouw & ontwikkeling

Schutte bouw & ontwikkeling bouwt en ontwikkelt voor de zorg, corporaties, onderwijs, (semi-) overheid, ontwikkelaars en beheerders. Schutte onderscheidt zich door altijd op zoek te zijn naar manieren om de integrale kostprijs van de projecten gezamenlijk met opdrachtgevers en co-makers te reduceren met behulp van LEAN, BIM en ketenintegratie.

Over Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een familiebedrijf dat al ruim 45 jaar woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. De onderneming kent vier kernactiviteiten: Projectontwikkeling, Bouwbedrijf (realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, inclusief Timmerfabriek), Van Wanrooij Warenhuys (verkoop van keuken- en badkamerinterieurs) en Beheer van commercieel vastgoed. Van Wanrooij ontwikkelt en realiseert projecten in

Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Rogier Laterveer (zaterdag, 26 maart 2016 22:42)

    Gefeliciteerd , maar wat staat er allemaal in het NOM label. Waar wordt dit precies op getoetst?