Zekerheid over Nul-op-de-meter

Sinds kort is het mogelijk om huurders een energieprestatie-vergoeding (EPV) te vragen voor Nul-op-de-meter woningen. Opdrachtgevers en bewoners willen de zekerheid dat deze woningen dan ook werkelijk een nul saldo op de meter opleveren. Ook het ministerie wil die zekerheid en wil daarom dat aanbieders vooraf getoetst worden. De meeste leveranciers van deze woningen zijn conceptaanbieders. Zij kunnen deze woningen goed en snel leveren, met weinig risico’s en betaalbaar. De beste van hen hebben het predicaat Excellent Concept. Om dat te krijgen wordt jaarlijks getoetst of ze de belofte die met een concept wordt gedaan, waar maken. Bij die toets wordt de aanpak en de resultaten zowel van het bedrijf, het concept als de projecten beoordeeld. Als aanvulling op het predicaat kunnen concepten nu ook een label Nul-op-de-meter krijgen. Dat label geeft u de maximale zekerheid dat het concept tenminste de prestaties levert die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt aan nul-op-de-meter woningen voor de EPV.

Naar verwachting zullen de eerste Nul-op-de-meter- labels dit voorjaar uitgereikt gaan worden. Het label geeft conceptaanbieders het recht op per project en per woning een Nul-op-de-meter-verklaring uit te geven.

Over het Predicaat Excellent Concept

Stichting Excellent Conceptueel Bouwen wil de markt duidelijkheid verschaffen over de betrouwbaarheid van concepten. Opdrachtgevers zoeken zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze willen vooraf weten of de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen hun beloften nakomen. Of de beloften van hun concepten te vertrouwen zijn. Soms blijken het alleen verkooppraatjes te zijn. Het predicaat help vragers kaf van koren te scheiden. Het maakt de markt transparant.

Aanbieders van concepten willen zich graag in de markt onderscheiden en voortdurend hun concept verbeteren. Het predicaat helpt hen daarbij. De stichting toetst het concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor Excellente concepten. Voldoet het aan het vereiste dan wordt het Predicaat verstrekt. Maar iedere audit levert ook weer verbeterpunten op.

Opdrachtgevers zoeken nu vaak zekerheid door om specifieke predicaten te vragen: Voor duurzaamheid, cradle to cradle, passiefhuis, ketenintegratie, slim bouwen. Het is hun echter niet zozeer te doen om het ‘diploma’ maar om de prestaties erachter. Omdat het Predicaat Excellent Concept juist over die achterliggende prestaties zekerheid verschaft, kan het veel andere predicaten vervangen. Dat scheelt rompslomp en kosten.

Over het SECB

De Stichting Excellent Conceptueel Bouwen bestaat nu ruim een jaar en de predicaten voor de eerste 10 concepten zijn uitgereikt. We willen met het predicaat bereiken dat het niveau van conceptueel huisvesten voortdurend toeneemt. Klanten van conceptaanbieders en de samenleving verwachten dat er steeds efficiënter en betrouwbaarder ingespeeld wordt op hun behoefte en concepten helpen daarbij enorm. Daarom:

  • Helpen we opdrachtgevers het kaf van het koren te scheiden. Het Predicaat Excellent Concept biedt hen meer zekerheid over de prestaties uit de concepten.
  • Helpen we aanbieders om, met het Predicaat Excellent Concept, hun voorhoedepositie aan de markt te tonen. Met benchmarks helpen we hen om hun concepten voortdurend te verbeteren.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0