Private kwaliteitsborging

Stichting Excellent Conceptueel Bouwen breidt haar predicatierichtlijn en audits uit met de toevoeging van private kwaliteitsborging. Kern hierbij is dat conceptaanbieders zelf hun kwaliteitsborging dienen te organiseren. Private partijen dragen daarmee zorg dat zij aantoonbaar voldoen aan het bouwbesluit. Dit aangescherpte predicaat zal eraan bijdragen dat in de nabije toekomst, predicaathouders, nagenoeg automatisch een bouwvergunning krijgen. Met sneller werken en lagere kosten als gevolg. 
Klik hier voor meer informatie.

Reactie schrijven

Commentaren: 0