Predicaat geeft zekerheid

Stichting Excellent Conceptueel Bouwen wil de markt duidelijkheid verschaffen over de betrouwbaarheid van concepten. Opdrachtgevers zoeken zekerheid over de prestaties van huisvestingsoplossingen die ze inkopen. Ze willen vooraf weten of de partijen aan wie ze hun prestatiegerichte uitvraag stellen hun beloften nakomen. Of de beloften van hun concepten te vertrouwen zijn.

Soms blijken het alleen verkooppraatjes te zijn. Het predicaat help vragers kaf van koren te scheiden. Het maakt de markt transparant. Geef dus bij het consulteren van de markt en het stellen van uw uitvraag de voorkeur aan partijen met een Predicaat. Klik hier voor meer informatie over de Stichting Excellent Conceptueel Bouwen.

Predicaat jaagt verbetering aan

Aanbieders van concepten willen zich graag in de markt onderscheiden en voortdurend hun concept verbeteren.  Het predicaat helpt hen daarbij. De stichting toetst het concept aan de hand van de beoordelingsrichtlijn voor Excellente concepten. Voldoet het aan het vereiste dan wordt het Predicaat verstrekt. Maar iedere audit levert ook weer verbeterpunten op. Maak van het predicaat een vast onderdeel van het verbeterproces in uw keten.

Predicaat vervangt andere keurmerken

Opdrachtgevers zoeken nu vaak zekerheid door om specifieke predicaten te vragen: Voor duurzaamheid (nul op de meter), cradle to cradle, passiefhuis, ketenintegratie, slim bouwen. Het is hun echter niet zozeer te doen om het ‘diploma’ maar om de prestaties erachter. Omdat het Predicaat Excellent Concept juist over die achterliggende prestaties zekerheid verschaft, kan het veel andere predicaten vervangen. Dat scheelt u rompslomp en kosten. Klik hier voor meer informatie over het Predicaat.